Borgermøde

Vi vil gerne indbyde til borgermøde omkring det første år i Aktiv Timring og fortsætte med fællesspisning.

Herefter går vi over i generalforsamling.

 

Alt dette sker onsdag den 31/1-2018.

Kl. 17-18.00 Borgermøde i Sportscentret

Kl. 18-18.45 Spisning

Kl. 18.45      Generalforsamling (se dagsorden i vedhæftede fil)

 

Der er mulighed for at børnene kan blive aktiveret, mens der er borgermøde (de kan komme i hallen kl. 17.30, og inden da kan de være oppe i kantinen)

 

Tilmelding i forhold til maden skal senest torsdag den 25.1. via denne mail (antal og børn med alder) kontakt@aktiv-timring.dk

 Vi håber at rigtig mange af vores medlemmer vil bakke op og deltage.

 

På forhånd tak

 

Med venlig hilsen

 

Aktiv Timring

Lars, Regnskab

Jeanette, Event

Peter, Aktiviteter

Mette, Lokalsamfund

Tina, Formand og Pr.

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aktiv Timring

Onsdag den 31. januar 2018 kl. 18.45

 

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Aflæggelse af hovedbestyrelsen beretning og vision for fremtiden
3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab
4.    Behandling af indkomne forslag
5.    Valg af henholdsvis 2 eller 3 formænd til hovedbestyrelsen

             På valg:

             Mette Haunstrup (modtager genvalg)

             Jeanette Fris Nielsen (modtager genvalg)

             Lars Toftdahl Nielsen (modtager genvalg)
6.    Valg af revisorer

             På valg:

             Jens Christian Fischer (modtager genvalg)
7.    Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Hovedbestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

 

Årsregnskab for 2017