Generalforsamling i Aktiv Timring

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aktiv Timring

Onsdag den 30. januar 2019 kl. 18.45

Vi vil gerne indbyde til borgermøde i Aktiv Timring og fortsætte med fællesspisning.

Herefter går vi over i generalforsamling, se vedhæftede. 

 

Alt dette sker onsdag den 30/1-2019

Kl. 17-18.00 Borgermøde i Sportscentret

Kl. 18-18.45 Spisning

Kl. 18.45      Generalforsamling (se dagsorden i vedhæftede fil)

 

Der er mulighed for at børnene kan blive aktiveret, mens der er borgermøde og senere generalforsamling - de kan komme i kantinen og måske i  hallen. 

 

Tilmelding i forhold til maden skal senest torsdag den 24.1. via denne mail (antal og børn med alder)

 Vi håber at rigtig mange af vores medlemmer vil bakke op og deltage.

 

På forhånd tak

 

Med venlig hilsen

 

Aktiv TImring

Lars, regnskab

Jeanette, event

Peter, aktiviteter

Mette, lokalsamfund

Tina, formand og pr

 

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Aflæggelse af hovedbestyrelsen beretning og vision for fremtiden
3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab
4.    Behandling af indkomne forslag
5.    Valg af henholdsvis 2 eller 3 formænd til hovedbestyrelsen

             På valg:

             Tina Holmgaard (modtager genvalg)

             Peter Riis (modtager genvalg)

  1. Valg af revisorer

             På valg:

             Lilian Flytkjær (modtager genvalg)
7.    Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Hovedbestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Hermed regnskab 2018