Borgermøde, fællesspisning og generalforsamling.

Onsdag d. 30/3-2022

Borgermøde.

Ja måske var det fjernvarmen som trak flere til ;O), men det tror vi ikke på. Vi håber og tror på, at det er fordi, at du gerne vil vores by.
Vi havde en dejlig opbakning til borgermøde, fællesspisning og generalforsamling, og det var klaret på under 3 timer. Mens de vokse hørte om nye projekter i byen, se andetsteds om sti, sø mv., så løb 45 børn rundt inde i hallen sammen med vores trænerspirer.
Flere pensionister og vores fællesspisning udvalg gjorde klar til maden, herefter blev der snakket v. Jeanette Fris om....................

 

Frivillighed.

Vi har nu i 2 år været sammen hver for sig og jeg tænker, at vi alle nu nyder, at vi må være rigtig sammen igen. Og det betyder også, at der for alvor skal sparkes til frivilligheden, da den på flere måder har været i dvale i et par år. Og det er ikke bare lige, at få folk i gang igen. Men hvis vi står sammen og løfter i flok, så tænker jeg snart Timring er helt oppe i gear igen.
Frivillighed er vigtig for at foreningslivet kan bestå. I en forening som Aktiv-Timring er der rig mulighed for, at alle kan byde ind, da opgaverne er mangeartede. Det kan være at hjælpe nogle timer ved arbejdsdag i det grønne område, et par timers kioskvagt, dele sedler rundt i postkasser, hjælpe til gymnastikopvisning, sidde i udvalg eller bestyrelse og meget andet.
Det at være frivillig er ikke noget man kun skal gøre for at hjælpe andre. Man skal også gøre det, for at give sig selv nogle gode oplevelser, nye bekendtskaber og måske nye venner.

Så håber alle på en eller anden måde vil være frivillig og med det sagt, så er de små opgaver lige så vigtige som de store opgaver, så byd derfor endelig ind med det hver især har mulighed for.

Sidder man derhjemme og får en god ide til et arrangement, en aktivitet eller noget helt andet, så tag endelig fat i undertegnede eller andre i bestyrelsen, som gerne tager en snak om det. Nogle gange har man måske ikke selv mulighed for at fører den gode ide ud i livet, men vi i bestyrelsen hjælper jer gerne videre, hvis vi har mulighed for det.  Men er der ingen der griber ideen, så bliver den ikke til noget. Men lur mig om ikke den bliver grebet, hvis den er god ;-)

Så sagt med få ord. Byd ind som frivillig både på små og store opgaver, så vi sammen styrker fællesskabet og fortsat gør Timring til et dejligt sted at bo.
Bagefter havde vi besøg af Thorbjørn Madsen fra VTV i Vildbjerg, som kom og gav et lille oplæg til, at hvis du skal have skiftet dit varmeanlæg ud, så er det nu, at du skal tænke i måske fjernvarme. Der kommer møde kun omkring fjernvarme tirsdag den 19. april kl. 19, se opslag omkring dette på facebook mv.
Så gik vi til fællesspisning, som gik over alt forventning, da det skulle koordineres med at sidde ovenpå, hente mad ude i gangen og være i salen igen lidt senere, hvor vi gik over til ...........

Generalforsamling.

Her blev fortalt om årets gang ved Tina Holmgaard, det kan du læse mere om i særskilt skriv.
Regnskabet blev fremlagt af Lars Toftdal og  senere godkendt, og herefter var der valg, hvor Lars Toftdal havde valgt at stoppe efter 5 år i bestyrelsen og inden da som værende medlem af styregruppen, som fik Aktiv Timring kørt i stilling årene forinden.
Vi siger tusind tak til dig Lars.
Mette Haunstrup og Jeanette Fris modtog genvalg. 
Vi fik Mikkel Ebbesen Vinther ind  i bestyrelsen - og her er en præstentation af ham
Som i andre landsbyer, så bor vi jo i andre folks huse, nemlig Katja og Musses hus, som vi overtog i august 2020 (Møltrupvej 9).
Og vi er så undertegnede, min hustru Katrine og vores datter Iben på 9 mdr.
Jeg har senest arbejdet hos Naturkraft i Ringkøbing med projektledelse, men er nu på vej i et nyt job. Jeg er uddannet i Herning som ingeniør i forretningsudvikling (også kaldet cirkus ingeniør blandt de "rigtige" ingeniører.
Jeg glæder mig til at blive en større del af fællesskabet i Timring.
Vi er godt på vej og vi skal videre.