Borgermøde, fællesspisning og generalforsamling.

Aktiv Timring vil gerne indbyde til borgermøde, fællesspisning (gratis for medlemmer) og generalforsamling.

Tag børnene med, de kan lege i hallen under opsyn af trænerspirerne.

Alt dette sker onsdag den 1. Februar kl. 17.00

 

Program:

 Kl. 17.00-18.00 Borgermøde i Sportscentret

Kl. 18.15-18.55 Spisning

Kl. 19.00 Generalforsamling (se dagsorden under denne invitation)

Tilmelding i forhold til maden skal senest mandag den 23. Januar via SMS til 2481 3559 eller mail til event@Aktiv-Timring.dk (antal og børn med alder)

Vi håber at rigtig mange af vores medlemmer vil bakke op og deltage.

Med venlig hilsen

Aktiv Timring

Jeanette, event

Peter, aktiviteter

Mette, lokalsamfund

Mikkel, regnskab

Tina, formand og pr

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aktiv Timring

Onsdag den 1. februar kl 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af hovedbestyrelsen beretning og vision for fremtiden

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af henholdsvis 2 eller 3 medlemmer til hovedbestyrelsen

På valg:

Peter Riis (modtager genvalg)

Tina Holmgaard (modtager genvalg)

6. Valg af revisorer

På valg:

Lillian Flytkjær (modtager genvalg)

7. Forslag til vedtægtsændring i § 10.5

Nuværende:

“ Hovedbestyrelsen skal fremlægge forslag til sammensætning af hovedbestyrelsen for det kommende år samt forslag til revisorer. Forslaget skal til afstemning og opnå 2/3 flertal, i modsat fald skal der gennemføres valg med opstillingsrunde og efterfølgende valg. Alle forslag og valg skal være skriftlige, hvis blot en ønsker det. Hovedbestyrelsens forslag skal være offentliggjort”

Forslag til ændring:

“I tilfælde af, at der ikke er fundet et medlem til bestyrelsen på generalforsamlingen, har hovedbestyrelsen 30 dage til selv at finde et medlem. Er dette ikke sket efter 30 dage, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling”

8. Fastsættelse af kontingent for 2024. Bestyrelsen foreslår en stigning i grundkontingent fra 50 til 75 kr pr voksent medlem i en husstand.

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Hovedbestyrelsen i hænde senest 8 dage før.