Sodavandsdisko

Fra 03. september kl. 17:00 - Til 03. september kl. 21:00
Lokation: Timring Sportscenter