På hjælpetrænerkursus i skoletiden

Som en del af et skole- og foreningssamarbejde

var eleverne fra 6. klasse på Timring Læringscenter i skole på en lørdag. Et samarbejde som har værdi for begge parter.

 

”Det blev en super, sjov og fantastisk dag. ”Christina Stüker og Dorthe Kock havde fokus på opvarmningsprogrammer og masser af lege. Der var også fokus på at byde velkommen og selv at planlægge og sætte aktiviteter i gang.” Det siger Anders Maabjerg, der er lærer på skolen i Timring, i Herning Kommune.

Der er i forvejen et samarbejde mellem skolen og foreningen bl.a. i forbindelse med årets idrætsemneuge i uge 41, hvor motion og bevægelse fylder hele skemaet. I forlængelse af en samtale om det opstod ideen til kurset. Foreningen ville gerne lave et samarbejde, så man kunne få fat i de unge lidt tidligere og give dem lyst til at engagere sig.

 

 

Link til DGI.