Velkommen til byen

Aktiv Timring

tænker i et nyt koncept, når nye tilflyttere skal bydes velkommen til byen. Vi har en flot velkomstkasse med information, gavekort fra nogle af byens virksomheder osv, og der er nogle som har været gode til at melde ind, når de har set et hus blive lejet ud, solgt osv. Nu tænker vi, at der skal være en tovholder for at holde styr på, hvem der er modtaget, men vi skal også have en masse frivillige til at gå ud og byde naboen/genboen eller en tæt på dig velkommen, så vi håber, at ALLE er klar på denne opgave - og hvis der er en som brænder for at være tovholder, så meld endelig tilbage - ellers kan det være, at vi kommer og spørg dig 😉

 

Mail: kontakt@aktiv-timring.dk