Lidt forhistorie

TGOs tilblivelse

Timrings Grønne Område (TGO), er oprindelig en planteskole startet af det gamle Trehøje kommune, hvor den primære arbejdskraft var folk i aktivering, og interesse for naturen. Efter kommunesammenlægningen, kom området til at høre under drift, og skulle nu ikke længere drives som planteskole, men som lagerområde, hvor man hentede planter til udplantning rundt i kommunen.
Da kommunen havde taget de planter der skulle bruges, blev området mere eller mindre henlagt, og der skulle nu tages en ny beslutning for området. Det blev der i 2009, hvor Timring Sogns Borgerforening, fik en henvendelse fra Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, om hvorvidt byen havde interesse i at få arealet til rekreativt område.

Timring Sogns Borgerforening arbejdede med idéen, og bestyrelsen udfærdigede en skitse over området, ud fra de ønsker der fremkom fra de da afholdte borgermøder. Siden er der kommet flere ønsker og idéer til området. Projektet blev tildelt 100.000,00 kr. fra Herning kommune, og 30.000,00 kr. fra Teknik- og Miljøudvalget. Disse beløb blev brugt på indkøb af materialer og etableringsomkostninger i 2011, hvor størstedelen af etableringen fandt sted.

Timring Sogns Borgerforening valgte at uddelegere projektet som selvdrevet område med tilskud fra Timring Sogns Borgerforening i de første 3 år.
I 2016 blev området af Herning Kommune overdraget som en gave til Aktiv Timring.