Den nye sø syd for Timring

– Oasen i Timring

Tilbage i 2020 påbegyndte Herning Vand kloakseparering i Timring by og har i den forbindelse anlagt et regnvandsbassin (sø) lige syd for byen. Gennem Stiudvalget har Aktiv Timring fået indflydelse på beplantning og udnyttelse af området omkring søen.

 

    

 

Og hvordan udnytter man så en regnvandssø på bedst mulig måde?

Stiudvalget har haft et ønske om at gøre den nye sø til et rekreativt naturområde, som kan tiltrække både børn og voksne samt dyreliv. Området skal både være anvendelig for byens borgere, Timring Læringscenter og være attraktiv som udflugtsmål for de mange, der går en tur langs stierne mellem Vildbjerg, Møltrup og Timring. Alle interesserede er velkomne til at benytte området.

 

Beplantning skaber rum

Et læhegn mod vest og beplantning ud mod Birkmosevej skal skabe et rum rundt om søen samt gavne biodiversiteten. Og til næste år (2023) vil Herning Vand så en blomsterblanding, som ligeledes vil være til gavn for biodiversiteten.

 

Den 4. november planter alle børn fra Timring Læringscenter et træ, som skal være med til at danne læhegnet mod vest. Alle børn går derfra med et diplom, som fortæller hvilket slags træ, de har plantet. Dagen efter, den 5. november, inviterer Aktiv Timring alle Timrings borgere til at plante de resterende træer. 

Træerne har Herning Vand sponsoreret.

 

Tid til en pause

I det nordlige hjørne af området ved søen bygges et overdækket hus med borde og bænke, hvor det er muligt at slå sig ned og skue ud over søen og nyde en medbragt picnickurv. Huset har stiudvalget døbt ”Madpakkehuset”. I huset findes også en krible krable kasse, som er til fri benyttelse. I kassen er der grej, så man kan fange vandkalve, skøjteløbere, haletudser og andet af søens gemte liv og undersøge det man fanger og læse op på, hvad det mon er man har fanget.

 

Madpakkehuset bygges i douglas gran. Siderne og taget beklædes med kalmar brædder. Arealet under tag er cirka 25 m2. Der opstilles 3 borde med dertilhørende bænke, hvor der vil være plads til 6 personer ved hvert bord.

 

 

Madpakkehuset er tegnet af Svend Arne Sønderby, som er tidligere Viceforstander på Møltrup og som nu er projektleder på projektet. Træ leveres af Møltrup Savværk og opførelsen står Hoffmann Byg fra Videbæk for.

 

Trampesti med indlagte hvil

Rundt om søen vedligeholder Aktiv Timring en trampesti. Der opsættes bænke, så man kan nyde udsigten ud over området.

 

Og tørskoet til Timring

Det bliver muligt at komme tørskoet ud til "Oasen" uden at skulle ud på Birkmosevej. Fra det nordlige hjørne ved søen, bag madpakkehuset, opsættes en spang (bro) hen over Bolsvad Bæk, som fortsætter i en board walk over engen. Det vil sige, at det bliver muligt at komme hele vejen op til fodboldbanerne.

Opbakningen til at skabe vores Oase

I Timring er vi heldige at have et aktivt miljø, hvor vi gerne vil hinanden og vi forstår, at vi er sammen om at skabe et attraktivt lokalt miljø, hvor det er dejligt at bo. Og ud over de frivillige kræfter til at skabe Oasen, skylder vi også tak til både Herning Vand, som ejer ”Oasen” og engens ejer, som begge har givet Aktiv Timring mulighed for at opføre de nævnte faciliteter. Tak for det.

 

Madpakkehus, spang, boardwalk og bænke er finansieret via fondsmidler fra Nordea Fonden, Friluftsrådet, Hammerum Herreds Brandkasse For Løsøre, samt Landsby Kontaktudvalget og Borger Samarbejdspuljen ved Herning Kommune. Et stort tak til alle projekt bidragerne. Aktiv Timring bidrager med et mindre beløb.

 

Tidsplan

Oktober 2022: Opførelse af madpakkehus er påbegyndt.

4. November 2022: Timring Læringscenter planter træ’er ved søen.

5. November 2022: Plant dit træ ved søen – Timrings borgere får et træ af Aktiv Timring, som de må plante ved søen. Invitation sendes ud i postkasser og på Facebook

November 2022: Spang, boardwalk og bænke opføres.

Forår/Sommer 2023: Vanding af træer og lugning af læhegnet mod vest.

 

Til glæde og gavn for alle

Aktiv Timring håber, at mange vil få stor glæde og gavn af området og være med til at passe på det.

Til sommer vil der være behov for vanding af træer og lugning af læhegnet mod vest og idéerne er mange til hvad der vil kunne motivere Timrings borgere til at give en hånd med. Muligt der er grobund for en ”kultivator”-klike, som vil finde et fællesskab i at drage omsorg for Oasen? Muligt der sidder en eller flere blandt Timrings borgere, som har en god idé og har lyst til at dele den med nogle fra Aktiv Timrings bestyrelse allerede nu eller vil tage den med til næste borgermøde i foråret. Datoen er endnu ikke offentliggjort.

 

 

Skitser af madpakkehuset

Skitser af spang/boardwalk

Hent som PDF.