Timring samler affald 2020

Ved et borgermøde i aktiv Timring i foråret,

blev der udtrykt  ønske om affaldsindsamling i byen. Vi tog udfordringen op og inviterede på facebook, i forbindelse med landsindsamlingen d. 19 sept.

Vi mødtes i sportscentret til kaffe og rundstykker, hvor vi var ca. 25 friske folk, både børn og voksne. Vi havde lavet 6 ruter over byen, og fordelte os i grupper, udstyret med affaldssække.

Det blev en dejlig dag med både plads til hygge, og det vigtige arbejde med, at holde byen ren, og passe på miljøet. Vi sluttede på torvet, hvor affaldet blev vejet og sorteret. Der blev samlet 33 kg affald i alt,- heraf 3 stk. mundbind, 10 kg metal, 13 kg småt brandbart, 9 kg plastik, ½  kg farlig affald, 80 dåser - 20 med pant og 60 uden.

Dejligt at så mange mødte op, så vi ser frem til at gentage successen næste år.

Stor tak til alle der var med.

Lilian og Heidi