Timring Sogn” kan nu bestilles til forsalg.

Flere brudstykker
Timring Sogn

Forfatteren, Svend Aage Madsen udtrykker, at han i store træk mente at være færdig med at beskrive lokalhistorien vedrørende Timring Sogn, men det har vist sig slet ikke at være tilfældet.

Efter at hans første lokalhistoriske bog ”Timring – brudstykker af et sogns historie” så dagens lys i 2013, har mange venlige og interesserede mennesker henvendt sig til ham med nye, både skriftlige og mundtlige beretninger samt fotografier af lokalhistorisk interesse.

I perioden har skribenten endvidere af Herning kommune fået tilladelse til at kigge i de gamle sogneprotokoller for Timring Sogn. Indholdet i disse protokoller, som dækker den tid, Timring var en selvstændig kommune fra 1906 til 1970, giver et utroligt godt billede af de store og små udfordringer og problemer, sognerådet måtte forholde sig til.

Samtidig får man et godt indblik i den udvikling, der fandt sted i samme periode – en dynamisk udvikling, der gjorde, at Timring udviklede sig fra at være et udpræget landbrugssamfund til også at være et bysamfund med alle de forskellige erhverv, der naturligt var brug for.

 Forfatteren blev således beriget med så meget spændende stof, at han i et vist omfang følte sig forpligtet til at skrive endnu en bog om Timrings Sogns historie, og nu 4 år efter foreligger resultatet – ”Flere brudstykker – Timring Sogn”.

Bogen vil fysisk og opbygningsmæssigt stort set blive identisk med den første, altså et værk på godt 200 sider illustreret med mange interessante fotografier. Indholdsmæssigt har forfatteren denne gang valgt at fokusere mere på nogle enkelte emner ved at beskrive dem mere bredt – for eksempel sognets historie fra 1906 til 1970, foreningslivet, det daglige liv på en gård, mejeriets historie og Brugsens saga.

Desuden har erhvervslivet også fået mere spalteplads sammen med en beskrivelse af en del af de mange spændende personligheder, der tidligere befolkede sognets hverdag.

 

Den nye bog af Svend Aa. Madsen ”Flere brudstykker – Timring Sogn” kan nu bestilles til forsalg.

Det kan gøres på følgende måder:

Du kan sætte 200 kr. ind på kontonummer 7611 2011119 i Handelsbanken, Vildbjerg – husk at skrive navn og antal bestilte bøger.

Du kan henvende dig på Timring Arkiv i Den Gule Bygning mandage mellem kl. 15 og 17.

Eller du kan kontakte os på telefon: 97131964 / 51500797 Elisabeth

Frida Suzuki: 97131462 / 30707462

Peder Bredkjær: 97132155 / 26829595

 

 

Bestilling bedes foretaget inden d. 15. juli 2017, da bogen kun vil blive trykt, hvis der på forhånd er solgt ca.250 stk.

Bogen vil i så fald udkomme i november måned.