Opsamling på borgermødet den 31/1-2018

Dette er tilbagemelding på borgermødet i sidste uge, og det kunne også godt være relevant for dig, som ikke kunne være tilstede ;O)

 

Vi søger nogle vejambassadører

Dig som lige deler noget ud til gaden eller tager fat i folk, når der skal tilmelding til Aktiv ugens fest, betales kontingent og lign. Man bestemmer fra gang til gang selv, hvor meget energi, der skal lægges i det.

Nogle steder er det valgt, at man deler en gade op fx Birkmosevej, der er en by- og en landdel, så vi er åbne for gode forslag. 

Når vi har de fleste gader besat, så indkalder vi til et lille informationsmøde, så vi håber, at der er nogle som bliver fristet til at prøve det af - du bestemmer jo selv hvor længe, så kan posten gå videre til en ny på vejen.

Hvis du er interesseret i at prøve, så svar tilbage på denne mail.

 

Vi har følgende:

Birkmosevej, bydelenJeanett, nr. 8

Birkmosevej, landdelen

Jens Chr. NIelsensvej og SkræntenJuhl Haunstrup, nr 1

Møltrupvej

Solsortevej.   Heidi Bjerregaard, nr 15

Drosselvej

MejsevejHenriette Pedersen, nr. 1

BlåmejsevejNanna Østergaard, nr. 14

Bogfinkevej

RørsangervejBirgitte Baltzer, nr. 15

Fuglevænget

Markvænget

VinkelvejPernille Lauritsen, nr. 13

Præstegårdsvej

Bjerregårdvej

Højgade.    Mette Henriksen, nr. 4

BjerregårdvængetFam. Vium, nr. 16

Smækbjergvej

Kærrimmervej

Gårdbækvej

Videbækvej fra nr til nr

Videbækvej fra nr til nr

Tiphedevej.   Birgit Thomsen, nr 22

GrimstrupvejElin Nielsen, nr. 8

Mølstedvej Tage Jensen, nr. 7

Riisvej.     Per Vestergaard, nr 3

AlbækvejMichael Jensen, nr 18

Trehøjevej fra nr til nr

Trehøjevej fra nr til nr

Feldbjergvej

osv osv

se siden vejambassadører.

 

Nu er det tid for opkrævning af det årlige grundkontingent i Aktiv Timring

Pris pr. person over 18 år: 50,- kr.

Mobilepay. 44533

kontonr. 7670-5968214

Husk at skrive navn og adresse i overførslen

Med grundkontingent støtter man bl.a. flagallé (konfirmationsdage, påskesøndag osv), julebelysning på Torvet, kaffe og rundstykker i Aktiv Uge samt generelt støtte til foreningens arbejde for lokalsamfundet idræts- og kulturliv.

 

Trafikken 

Som nævnt på Borgermødet har vi fået etableret en god dialog med Herning Kommunes trafikkoordinator, som på et møde i januar kunne bekræfte, at der er sat 200.000 kr. af til at forbedre trafiksikkerheden ved Timring Læringscenter. Dette vil finde sted senere på året, og vi bliver taget med på råd, når det skal besluttes, hvilken løsning der skal tages i brug.

 

Derudover har vi fået bekræftet, at der på sidevejene til Fuglsangsvej nu bliver tydeliggjort, at der er ubetinget vigepligt fra sidevejene - dette sker ved skiltning og opmærkning.

 

Vi har givet de par punkter videre til kommunen, som blev drøftet på borgermødet:

 

Busstop flyttet fra Møltrupvej til Bjerregårdvej: 

Vi har gjort opmærksom på, at det er et farligt sted at have busstop så tæt på t-krydset. Og at mange savner at have et læskur at gå ind i. Desuden har vi også nævnt, at busplanen ikke altid er hensigtsmæssig mht. hvornår bussen kun stopper ved Møltrup, osv.

 

Derudover har vi gjort opmærksom på kloakkerne, der trænger til at blive renset, så der ikke render sand og mudder ud på kørebanen.

 

Mange hilsner fra Aktiv Timring hovedbestyrelse

Jeanette, Peter, Mette, Lars og Tina