Fitness Tryday

Søndag den 29. august 2021. kl. 13-16,
se mere om dagen på facebook og opslag i byen, når vi nærmer os dagen

Afholdes der hvert år ”Fitness Tryday” i mange foreninger over hele landet – dette foregår i Bevæg-dig-for-livet regi. Det har vi lyst til at være en del af, så søndag den 10. januar inviterer vi indenfor i Timring-hallen for at se og ikke mindst afprøve nogle af de aktiviteter, som vi tilbyder i vores Power-Puls-Play-afdeling hver torsdag aften. Der er plads til flere på holdet.

Vi planlægger et par ekstra aktiviteter på dagen, så hold gerne øje med vores invitation. Vi håber, det kan lokke mange interesserede i hallen.

 

På vegne af Aktiv Timring

Tina og Mette