Hermed opkrævning af grundkontingent til Aktiv Timring for 2023 efter 1. januar

(grundkontingentet som erstatter det tidligere medlemsskab af borgerforeningen).
Du kan betale via mobilepay eller overføre til kontonr.
Husk at skrive navn og adresse i overførslen

Kontingent – Aktiv Timring:

Den nye forening - Aktiv Timring – startede op den 1. januar 2017 . Foreningen tog som bekendt over efter tidligere Borgerforening, Fodbold, Gymnastik, Håndbold, Badminton.

 

Hovedbestyrelsen i Aktiv Timring har lagt sig fast på, hvordan den fremtidige kontingent-struktur kommer til at se ud:

 

Grundkontingent:

75,- kr. pr. voksen pr. husstand

Kontingentstørrelsen fastsættes årligt på generalforsamlingen

Opkræves hvert år i marts

Åben Mobilepay her. 44533

kontonr. 7670-5968214

Husk at skrive navn og adresse i overførslen

 

Med grundkontingent støtter man bl.a. flagallé (konfirmationsdage, påskesøndag osv), julebelysning på Torvet, kaffe og rundstykker i Aktiv Ugen samt generelt støtte til foreningens arbejde for lokalsamfunds- og kulturliv.

 

Aktivitetskontingent:

Vil blive opkrævet, hvis man er udøver i de idrætsaktiviteter m.v., som Aktiv Timring tilbyder (fx gymnastik, fodbold, badminton, håndbold)

Beløbet fastsættes forud for opstart af hver aktivitet ud fra budget fastlagt af aktivitetsudvalg + kasserer/hovedbestyrelse)

 

Mvh. Mikkel Ebbesen
Kasserer
Aktiv Timring.