Kloakseparering Timring

Der er lukket for gennemkørsel på Birkmosevej

ved selve udgravningen. Man kan stadig køre til Læringscentret via Birkmosevej fra nord, når vi arbejder syd for Læringscentret. 

 

Her kort PDF

 

Kloakseparering

Som bekendt er arbejdet med kloaksepareringen i fuld gang. Og den kommer til at vare længe – knap 1½ år i alt.

Under hele forløbet vil vi gerne henvise til Herning Vands hjemmeside, hvor man kan orientere sig nærmere om kloakprojektet.

Blandt andet kan man finde præsentationen, der blev gennemgået på borgermødet den 9. september i Timring Sportscenter:

https://herningvand.dk/privat/her-arbejder-vi/timring-2/

Vi ville gerne have inviteret hele Timring til Borgermødet, men covid-19 situationen gjorde, at vi kun kunne invitere de husstande med til mødet, der er direkte berørt, dvs. i det område, hvor selve gravearbejdet foregår.

Generelt omkring kloaksepareringen: Nu hvor arbejdet er i gang, kan vi vist alle blive enige om, at ALLE, der har deres daglige gang i og omkring Timring, oplever generne med larm, omkørsler osv. Og det er en lang og sej periode, vi har foran os.

MEN – vi vil også gerne se på de positive aspekter:

For når vi når på den anden side af projektet - hen mod slutningen af 2021 – så vil vi stå tilbage med:

  • Flotte, renoverede veje og fortove. Og oveni dette bliver vi taget med på råd mht. løsninger om trafiksikkerhed – der er sat penge af til, at vi kan få etableret nogle gode løsninger ved indfaldsveje m.v. Det vil vi i Aktiv Timring gøre vores bedste til at få mest muligt ud af. Og vi vil naturligvis inddrage byen (vognmænd, landmænd, erhverv og private)
  • Torvet: Vi får mulighed for at gentænke udtrykket på Torvet. Vi har store planer om, hvad der kunne gøres for at give vores centrale plads i byen et ansigtsløft. Vi hører gerne fra jer, der kunne tænke jer at være med til denne spændende proces
  • Søen ved Birkmosevej – bag Skoleskoven: vi får vores egen sø – det skal vi da få det bedste ud af😊 Også dér vil vi i Aktiv Timring arbejde på at få etableret nogle gode løsninger, fx med en sti rundt om søen. Også hér opfordrer vi de interesserede i at komme og være med i processen.

 

 

På vegne af Aktiv Timring

Mette Haunstrup – lokalsamfund@aktiv-timring.dk