Kloakseparering 2020

Som bekendt står vi over for første etape af kloaksepareringen i Timring by. Det er Herning Vand, der gennemfører arbejdet. Arbejdet blev lidt forsinket pga. corona, men som det ser ud nu, vil det blive påbegyndt ca. midt i september. Arbejdet forventes afsluttet december 2021.

Etape 1 er den østlige ende af Timring: Birkmosevej, Møltrupvej (øst for Skrænten), Skrænten, Bjerregårdvej, Højgade, Markvænget, Vinkelvej, Præstegårdsvej.

Vi indkalder til et borgermøde den 9. september kl. 19 – sammen med Herning Vand. Hér kan alle få besvaret spørgsmål om kloaksepareringen og få mulighed for at møde den udvalgte entreprenør til opgaven.

Vi er desuden i god dialog med Herning Kommune forud for opstarten af arbejdet, hvor vi prøver at få tænkt nogle spændende tiltag ind på bl.a. Torvet. Det vil vi også kort informere nærmere om på borgermødet.

 

 

På vegne af Aktiv Timring

Mette Haunstrup – lokalsamfund@aktiv-timring.dk