Aktiv Timring - ny forening - men mange års historie

Foreningen "Aktiv Timring", der er startet op 1. januar 2017, er en sammenslutning af de tidligere foreninger Timring Håndboldklub, Timring IK, Timring Badmintonklub, Timring Gymnastikforening og Timring Sogns Borgerforening.
Timring Håndboldklub
Timring IK
Timring Badmintonklub
Timring Gymnastikforening
Timring Sogns Borgerforening, 73 år

Alle med mange års historie og erfaring bag sig - alle med ønsket om fortsat at sikre Timring et aktivt, stærkt og smidigt foreningsliv, hvor der til stadighed er plads til nye aktiviteter 

Onsdag aften den 26. oktober 2016 vedtog Timring Håndboldklub, Timring IK, Timring Badmintonklub, Timring Gymnastikforening og Timring Sogns Borgerforening, at nedlægge foreningerne for i fællesskab at kunne indtræde i en ny forening "Aktiv Timring". 

Senere på aftenen blev foreningen "Aktiv Timring" stiftet, og bestyrelse blev valgt.