Borgermøde, fællesspisning og generalforsamling

Aktiv Timring vil gerne indbyde til borgermøde, fællesspisning (gratis for medlemmer) og generalforsamling.

Tag børnene med, de kan lege i hallen under opsyn af trænerspirerne.

Alt dette sker onsdag den 31. januar kl. 17.00

Program:

 Kl. 17.00-18.00 Borgermøde i Sportscentret

Kl. 18.15-18.55 Spisning

Kl. 19.00 Generalforsamling (se dagsorden under denne invitation)

Tilmelding i forhold til maden skal senest torsdag den 25. Januar via SMS til 2613 3395 eller mail til faellesspisning@Aktiv-Timring.dk (antal og børn med alder)

Vi håber at rigtig mange af vores medlemmer vil bakke op og deltage.

Med venlig hilsen

Aktiv Timring

Jeanette, event

Peter, aktiviteter

Mette, lokalsamfund

Mikkel, regnskab

Tina, formand og pr

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aktiv Timring

Onsdag den 31. januar kl 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af hovedbestyrelsen beretning og vision for fremtiden

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af henholdsvis 2 eller 3 medlemmer til hovedbestyrelsen

På valg:

Mikkel Ebbesen (modtager genvalg)

Mette Haunstrup (modtager genvalg) 

Jeanette Fris (modtager genvalg)

6. Valg af revisorer

På valg:

Tina Vium 

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Hovedbestyrelsen i hænde senest 8 dage før.