Byudviklingslan, Landdistriktsplan

"Udviklingsplan for Timring":

Herning Kommune's "Politik for landdistrikter" Herning kommunes  har en plan for hvordan udviklingen skal være i  landdistrikterne.  Herning Kommunes "Politik for landdistrikter" revideres jævnligt.   Den reviderede plan kan læses på Herning Kommunes hjemmeside! "Udviklingsplan for Timring" er i 2010 blevet udarbejdet på initiativ fra Herning Kommune og ingeniørfirmaet Niras.

Timring Sogns Borgerforening inviterede borgerne til et "brainstorming" møde hvor ideer og ønsker til kommende aktiviteter i Timring kom frem.

Ingeniørfirmaet Niras har stået for den endelige udformning af teksten i "Udviklingsplan for Timring"

 

Politik for landdistrikter:

Herning Kommune's "Politik for landdistrikter"

Herning kommunes  har en plan for hvordan udviklingen skal være i  landdistrikterne. 

Herning Kommunes "Politik for landdistrikter" revideres jævnligt.
 
Den reviderede plan kan læses på Herning Kommunes hjemmeside!