Sheltere – på Grønne Område

Vores sheltere er klar til at tage i brug😊

 

 

En kæmpe tak til arbejdsholdet, der har brugt mange timer på at få vores 3 sheltere bygget: Niels, René, Genna m. børn, Ole, Jan og Peter.

 

Fotos:

2 sheltere til overnatning og 1 læ-shelter ved hundeskoven.

Landsbyfortællinger

Herning Kommune har igangsat et projekt om at indsamle og kortlægge viden om de mange landsbyer i kommunen. Det tjener formålet dels at få udbredt kendskabet til, hvad den enkelte landsby har af særlige kendetegn og dels at styrke den lokale viden og selvforståelse. Samlet set skal resultatet bruges til at markedsføre landsbyerne – og kommunen.

Til dette er der udarbejdet et spørgeskema. Her bliver vi bedt om at besvare en række spørgsmål om Timring.

Har DU lyst til at medvirke til at besvare spørgsmålene og byde ind med netop din viden og oplevelse af at bo i Timring og opland? Spørgeskemaet kan udfyldes af alle dem, der har lyst. Det kan udfyldes online – eller man kan få skemaet udleveret til at udfylde. Vi lægger et link op på hjemmesiden: www.aktiv-timring.dk

Ring eller skriv gerne til:

Aktiv Timring

Mette Haunstrup – Tel. 3031 0737. Mail: Lokalsamfund@aktiv-timring.dk