”Oasen” ved den nye sø

Planerne om en bynær sti begynder for alvor at tage form!

Regnvandsbassinet lige syd for boldbanerne (se kortet – Step 1)) bliver udgravet i løbet af foråret – og Stiudvalget er klar med planerne, så vi kan få en sø omkranset af både sti, beplantning, bænke – OG madpakkehus!! Anstrengelserne i løbet af vinteren med at ansøge om fondsmidler hos en række fonde har givet pote: vi har fået tilsagn om tilstrækkelig med midler til, at vi forventer at kunne realisere planerne omkring søen i løbet af i år. Fondsmidlerne kommer fra: Borgersamarbejdspuljen (Herning Kommune), Hammerum Herreds Fonden af 1844, Nordea-Fonden, Landsbypuljen (Herning Kommune). Og derudover vil Herning Vand betale træer og buske, som vi skal plante til gavn for både de rekreative værdier og naturen.

Etablering af ”Oasen” vil ske i samarbejde med Herning Vand og Møltrup Optagelseshjem.

Vi glæder os til at kunne invitere til en skøn tur ud i vores smukke natur; gå en tur rundt om søen; tage et hvil på en af bænkene, nyde solnedgangen og roen. Slå sig ned i madpakkehuset med den medbragte madkurv; udforske naturen – gerne ved hjælp af udstyret i den ”krible-krable-kasse”, der bliver indkøbt.

Stien bliver udformet som en trampesti – og Bent Ole Linde (Timring Sportscenter) har tilbudt at slå græsset med jævne mellemrum.