Året der gik (2017)

Fodbold.

Børnefodbold  

I 2017 stoppede samarbejdet med Skibbild omkring Timski-holdene, da der kun var få Timring spiller tilbage på holdene. Vi har i stedet valgt at bruge vores ressourcer på samarbejde med skolen og SFO/børnehave og styrke det, mens de går i Timring Læringscenter.  Vi forsøger at lægge træning så tidlig som muligt, så børnene kan gå direkte fra SFO og til fodbold - derudover træner alle holdene samtidig, og det har givet potte, da vi på et år er gået fra 6 – 21 spillere.

Seniorfodbolden    

I foråret røg 11 mands serie 6 holdet op i serie 5, og de formåede på flotteste vis at blive i serie 5 i efteråret. Derudover er der et 7-mandshold. Seniorfodbolden i Timring hviler på et lidt skrøbeligt fundament, da mange af spillerne ikke bor eller kommer fra byen.

 

Motionsfodbold  

Er hygge fodbold  for store børn og voksne. Er ca 12-15 spillere med i alderen 11 til 55 år.

  1. Det våde vejr i 2017 har været noget af en udfordring for vores baner, de er ikke skabt til så meget regn, som har betydet ujævne og våde baner. Derfor har vi været nødsaget til at flytte kampbanen fra bane 3 til 2.

Vi håber på bedre vejr i 2018.

 

Floorball

I år har man som noget nyt kunne spille med fra 2 klasse. Det har ca 23 ungdomsspillere fordelt på 2 hold. ( 2-4 klasse og 5-8 klasse) benytte sig af. På seniorholdet har vi ca været 15 pr gang. Floorball i Timring er mest baseret på hygge ikke så meget decideret træning.  Om det i fremtiden skal være mere baseret på træning må tiden vise.

 

Håndbold

Vi har desværre ikke haft sådan en fremgang indenfor børneholdene her som fodbold. Vi samarbejder også med skolen, og efter nogle gange med boldspil og leg i efteråret, så fortsatte vi med dette for 0-2 kl, men det stoppede til jul, da der kun var mellem 2-5 børn hver gang, hvor der stod 2 trænere klar til at tage sig af dem, det var ikke motiverende til sidst.

Derimod har vores fitness – ja for damer, vi ser i hvert tilfælde ingen mænd, haft stor fremgang, vi er min. 15 på holdet.

 

Badminton

Her har vi heldigvis også haft fremgang. Vi har haft 28 ud af 40 baner besat.

Det nye er, at der er kommet familiehold til, så det håber vi, at det smitter næste sæson.

Der er afslutning inkl. Stævne den 14. april, mere om dette senere.

 

Cykling

Her startede vi et motionshold op, som cyklede ca 15 km hver onsdag aften. Dette bliver udvidet i år til hold som vil cykle fjorden rundt og til dem, som tager afsted for lidt motion, hygge og snak.

Derudover har børnecykling sin spæde start, som vi håber at se mere til i dette år.

 

Gymnastik

Her måtte vi desværre nedlægge et hold i år.

Der er gymnastikopvisning her den 11. marts.

Her kommer vi til at mangle nogle nye udvalgsmedlemmer, da Brian har valgt at gå ud, og Bent Ole er blevet halbestyrer, og han er usikker på, hvor meget han kan være med i dette i fremtiden. Nikolaj ønsker sig  flere venner til gruppen – og ellers så er det jo vores måde at arbejde på, at så nedlægges underudvalget.

 

Fredagssport

Det er et tiltag fra vores idekatalog, som blev lavet på et tidligere borgermøde. Man kunne godt tænke sig nogle aktiviteter om fredagen, som familien kunne møde ind til.

Det har også været godt besøgt, og her sluttes af med kage, saftevand og kaffe.

 

Event

Det har været et år med nye events.

Damefrokost blev et kæmpe tilløbsstykke med ca. 100 deltagende kvinder til en meget veltilrettelagt aften i marts af Heidi Holbøl, Tina Riis, Karina Petersen og Christina Toftdal. Vi glæder os allerede til i år.

Loppemarked i september havde Grethe Spandet, Bente Buhl, Inga Dethlefsen, Metha Olesen og Kirsten Trillingsgaard med hjælp fra Niels Søndergård næsten fået fyldt hallen op med kræmmere, og der blev handlet på kryds og tværs. Udvalget er godt tilfreds med dagen, men der er aftalt små ændringer, som gerne skulle gøre, at hallen i år bliver fyldt helt ud af kræmmere, så det ser vi også frem til.

 

Vi har heldigvis også beholdt nogle af de gamle så som sodavandsdisko, men også fastelavn, hvor vi i år har lavet et samarbejde med menighedsrådet, så det er blevet med gudstjeneste og tøndeslagning.

 

PR/Hjemmesiden er også noget af et arbejde at holde opdateret, så vi håber, at I bruger den og facebooksiden Timring/Tiphede borgere flittigt.

 

Ressourcebanken

Det er fantastisk, at så mange har haft lyst til at melde sig ind i vores ressourcebank, og flere også har givet tilbagemeldinger, når vi har manglet en hånd til oprydning efter running dinner, pakke ned til formland messe eller lign.

 

Kiosken

Mette Bredkjær sagde med det samme ja til at være en del af kioskholdet, det var dejligt, da hun havde stor viden omkring Aktiv Uge, som vi kunne høste frugt af. Mette valgte dog efter Vildbjerg Cup at takke af, men ikke mere end hun gerne hjælper til, hvor hun kan. Der skal lyde en stor tak til Mette.

Det tog dog ikke lang tid inden et nyt udvalg var på plads, da Kasper Treldal, Lene Bredkjær og Nanna Østergård ikke skulle spørges mere end en gang inden de sagde ja, så skønt med flere hænder til at dele arbejdet ud på i samarbejde med Jeanette.

 

Lokalsamfund

Vi er med til landsbykontaktudvalgsmøder x 3-4 årligt.

I forhold til flag og belysning, har vi haft mange især mænd i gang, og det er dejligt, at Ole Holmgaard, Henry Just tager bolden i forhold til dette.

Flagportene, der benyttes i sommerhalvåret står Henry for, og Ole er tovholder i forhold til flagalléen samt julebelysning.

Vi kunne bestemt godt tænke os, at der kommer nogle yngre kræfter til, som kunne tænke sig at være en fast del af truppen, så det håber vi, at vi kan få stablet på benene i løbet af året.

I Sportscentret er det første år med teleslynge gået godt, har vi hørt (det blev købt for Borgerforeningens del af overskuddet ved salg af den første Timringbog) – så mange tak for det.

  

Fællesspisning

Det har også været et tilløbsstykke, ja nogle gange mere end andre, om det er menuen, der bestemmer det, eller folk bare skal presses noget mere for at komme ud af huse, ja det vides ikke.

 

Det grønne område

Ja her tænkes også i store planer, og det har været Ole Holmgaard og Niels Søndergård som har trukket det store læs.

Der kom heldigvis mange folk, da vi indkaldte til en arbejdslørdag, og vi håber, at selvom Niels ikke længere er halbestyrer, så kan vi holde fast i, at der skal gøres noget mere dernede, og der snart skal en arbejdslørdag mere i spil.

 

Trafikområdet

Ja det blev også pludselig noget, som kom frem i lyset helt tilfældigt efter en artikel i Herning Folkeblad. Her henvendte et af medlemmerne fra kommunalbestyrelsen sig til os og ville høre om trafiksikkerheden eller mangel på samme ved skolen, og inden vi havde set os om, så blev vi bevilliget penge til at få mere lys ved skolen, forhøjning og div. fartdæmpende foranstaltninger, det skal de gerne gå i gang med her i løbet af foråret 18. Her har vi nu også tæt kontakt til kommunen, så vi 1 gang årligt som minimum mødes og tager en snak om, hvad der kunne være godt for byen og trafikken. Vi har lige haft et møde, hvor vi snakkede det kommende projekt ved skolen, hajtænder i fuglekvarteret osv.

 

Vores vision, som vi lavede i forbindelse med processen omkring fusionen og har indskrevet i vores vedtægter, er, at i 2020 har vi fordoblet vores medlemstal – og hvis det er tilfældet, så skal vi have et brag af en fest.

Vi har en udfordring med at få vores grundkontigent samlet ind, da vi og andre ikke har lyst til at gå fra dør til dør, så vi håber, at alle vil være med på, at man får betalt enten via mobilepay eller bankoverførsel. Vi tænker på at få en ”vejformand/ambassadør”, som kan gå rundt med en seddel til alle og evt få en snak om, at nu er det tid igen.