Diplomer til trænerspirerne fra Timring

Iført fine nye T-shirt fik 6. klasse-eleverne fra Timring Læringscenter overrakt diplomer under gymnastikopvisningen i Timring søndag 8. marts.

Oktober 2019 deltog eleverne i et DGI hjælpetrænerkursus i hallen i Timring på initiativ fra idrætsforeningen Aktiv Timring. Skolen og foreningen havde i forvejen et godt samarbejde i forbindelse med en årlig aktivitetsuge i uge 41. Denne dag var startskuddet til et længere forløb, hvor eleverne fortsatte læringen om trænerrollen på skolen og i tre praktikforløb i Aktiv Timring.

Formålet med trænerforløbet med de 18 elever var et håb om at få de unge tilknyttet foreningen, inden de tager videre på Vildbjerg skole fra 7. klasse.

Diplomer blev overrakt af skole- og inklusionskonsulent Christina F. Stüker, DGI Midtjylland og i forlængelse heraf sagde lærer Anders Maabjerg:

”I har sat nogle spor til vi sluttede i torsdags. I var nok lidt forsigtige i starten, men I har I udviklet og flyttet jer på alle parametre. Hele vejen har i haft mod på at tage ansvar og gøre nogle ting, I ikke har prøvet før. Det er et bevis på, hvad fællesskabet mellem skolen, foreningen, fritidsdelen og DGI kan skabe. I er de første, og I skal være meget stolte af, hvad i har været med til.

Målet var at alle skulle kunne se sig selv i det og det kan vi sætte et stort flueben ved. Vi håber det har sat spire i jer til at deltage i det foreningsliv, der foregår. Det er de frivillige kræfter, der løfter det og tak for et super godt samarbejde."

Idrætten sat i større perspektiv

På skolen har man formået at sætte idrætten i en større sammenhæng

Vi kobler det hele sammen, så idrættens historie indgår i historietimerne og anatomi i faget natur og teknologi,” siger Anders Maabjerg,

De to elever har også fuldstændig styr på legecirklerne med fysisk træning, samarbejde, sanser og det kognitive, som de forklarer med stor overbevisning.

Trænerrollen har eleverne øvet sig på ved at sætte aktiviteter i gang for skolen øvrige elever i det daglige "motionsbælte", som er aktivitet for eleverne i 2-5 klasse.

”Det har været spændende og sjovt, men også lidt udfordrende, så nogle gange har det været nødvendigt at råbe lidt op” siger Jeppe Gade Madsen suppleret af Maja Vium Kousgaard fra 6. klasse på Timring Læringscenter.

Til dagligt spiller Jeppe fodbold i Vildbjerg mens Maja spiller floorball i Timring.

”Her fra påske skal jeg tilknyttes et fodboldhold her i Timring – nogle der går i 2-4 klasse siger Jeppe.

Maja har været hjælpetræner i fodbold.

”Det har dog kun været, når der har været brug for en ekstra, men jeg vil gerne være hjælpetræner, hvis der bliver brug for det,” forklarer hun.

Ud over erfaring fra det skemalagte ”motionsbælte" og foreningspraktik har eleverne prøvet kræfter med børnehavebørnene.

”Og så har vi også været med til fredagssport i hallen, som er for både børn og voksne, hvis vi har haft tid til det,” fortæller Maja.

Så ingen tvivl om, at det er et fremragende initiativ, som der er udsigt til at fortsætte med de nye 5. og 6. klasser i næste skoleår.

Hans Eriksen (DGI) / hans.eriksen@dgi.dk

9. marts 2020 

Til DGI.dk: Diplomer til trænerspirerne fra Timring.