Året der gik 2020

Ja, det var året med mange aflysninger, nogle pga corona, men vi startede også med at aflyse running dinner pga for få tilmeldte. og tænkte, at det var tid til at fornyelse.

 

Vi har derimod haft gang i et nyt tiltag “multisport” for børnene, som gik over sæsonen 2019/2020.

 

LAN party havde udvidet sig så meget, at de rykkede ind i hallen - her kunne de gå til og fra pc over til sportslige aktiviteter i hallen.

 

Og vi nåede lige akkurat at afholde gymnastikopvisning, som en af de få endda med gæste opvisningshold fra Lægaarden i Holstebro.

 

Floorball, (Timring Tigers) især ungdom har været ude til stævner, det kniber mere at finde motioniststævner. Der er også kommet gang i et kvindehold.

 

Timring taber sig fik dannet en arbejdsgruppe, og der har været 2 forløb i løbet af året, som nåede at blive afsluttet op til jul.

 

Vi har fået gang i et byudviklingshold, som ser på fornyelse af torvet samt en hjertesti rundt i Timring, der kommer løbende flere medlemmer med i gruppen, det er dejligt, at det har vakt interesse.

 

Henover forsommeren skulle vi være anderledes tænkende, og det var der heldigvis nogle som var. Det startede med fællessang til Dronningens fødselsdag, flaghejsning mv, her fik vi omtale i den bedste sendetid på tv. Da corona ikke tillod os ret meget socialt samvær, ja så fortsatte gruppen her med at finde på - og de arrangerede fællessang på det grønne område lørdag i uge 24, hvor der var hygge og god stemning.

 

I august fik vi endnu et nyt tiltag igang, nemlig damehåndbold, hvor 16 unge damer kom og havde selv fundet træner osv - de har dog endnu ikke fået lov til at spille en kamp, men de har trænet ihærdigt.

 

Der er også blevet startet et hold op til affaldsindsamling, som startede med kaffe og rundstykker i sportscentret en lørdag i september, inden de gik ud i byen og fik ryddet op, det blev i alt til 33 kg affald.

 

Efterårsaktiviteterne fik lov at starte op - men med restriktioner, og det kørte fint indtil et par uger før jul, hvor vi desværre måtte lukke ned for det hele.

  

Vi har et godt samarbejde i gang med Herning vand omkring kloakseparering, og det gjorde, at vi fik en sti nede i det grønne område ud mod vejen, den blev straks døbt julestien og pyntet op til lejligheden, hvor vi har haft mange besøgende i løbet af december og januar. Dejligt at se, at det bliver brugt. Vi tænker, at det kan bruges til andre begivenheder.

 

Vi har også et godt samarbejde med Timring læringscenter omkring trænerspirekursus, og nu her senest er vi gået i gang med at se på, hvordan vi kan promovere byen og os alle, Timring læringscenter, Aktiv Timring, de selvstændige og andre foreninger.

 

Vi har haft en fantastisk fremgang fra 334 til 443 medlemmer, hvor vores vision var 500, det giver vi lidt corona skylden for, at vi ikke nåede - vi håber, at det lige så stille kommer, for når I senere ser regnskabet og fordelingen, så er der bestemt noget at arbejde for. Vi er ikke oppe på 50% i hverken land eller by, som er medlemmer - mon ikke det kan gøres bedre?

 

Vi har modtaget materiale til at lave shelters på det grønne område, så der kommer nok en arbejdsdag, når vi igen må være flere sammen.

 

Er der spørgsmål?

 

Lilian og Heidi meddelte, at der er affaldsindsamling den 17.-18. april 

Helle kom med forslag til madpakkehus ved den nye sø i Timring

Lilian kom med forslag til BMX/MT bane i det grønne område

Der var forespørgsel til byggegrunde i Timring, og det kan siges, at der arbejdes på dette, også i år, gå evt. ind på kommuneplan, Herning Kommune og søg Timring.