Året der gik 2022

Ja sidste års nytårskur var virtuelt, da vi lige knap var sluppet ud af corona isolationen.

Men trods corona arbejdede flere af vores udvalg, når det var muligt, deriblandt stiudvalget på vores regnvandssø.

Og vi fik 1 ny lysmast på bane 1, da stormen tog den gamle.

Så blev frøene sået til fjernvarme i februar, og vi fik VTV med på banen samt et udvalg stablet på benene og holdt møde.

I marts havde vi fællessang med støtte til Ukraine, hvor Pagoden og slikbilen var hernede.

I uge 24 prøvede vi igen at have kondibingo, så vi kunne fremvise nogle af de ting, som udvalgene går og arbejder med (hjertesti, sø, gavlmaleri mv) - og ja gavlmaleriet fik vi også indviet i denne uge. Så havde vi en gammel 2020 plan, som vi skulle have ud i livet, og det var for at fejre, at vi var oppe på 500 medlemmer, det er vi lige knap, men da vi havde bestilt musik osv fra dengang, så valgte vi at afholde fest og fejre, at vi nu endelig kunne holde fest. Vi havde et lokalt band Hula Hula til at spille, og det virkede til, at alle hyggede sig.

Sankthans havde fået et udvalg, så ugen efter afholdt de sankthans i byen, så vi nu kan kalde det en tradition - og vi havde endda taler på, så det håber vi, at der gentages igen og igen.

Senere på sommeren blev Vildbjerg Cup vækket til live efter 2 år i dvale, og det var dejligt fornemmede vi på alle - det er rart med liv i byen og i vores klub samt hallen. Vi har holdt møde med Møltrup omkring det gode samarbejde, fx padeltennis, aktiviteter i multihallen, vores ønske om en sti/kirkestien genoprettet fra Timring til Møltrup.

Så skulle en ny sæson i gang, og vi har prøvet at få lavet trænermappe til vores trænere, de var ikke helt klar til opstart, men det er de for næste sæson. Så de har materiale, som de skal bruge til indsamling af kontingent, hvem der er i bestyrelsen osv.

Vores trænerspire er igen i gang, og vi har arbejdet på, at de bliver mere synlige i klubben, fx hjælper de i dag inde i hallen, men de skal jo også gerne være her, efter at de stopper på Timring læringscenter.

I efteråret havde vi pop up stier, et tiltag som Herning Kommune og Bevæg dig for livet står for - her meldte vi os på banen og fik 2 ruter sat op i 1 uge (vi lod dem dog stå henover efterårsferien, så vi håber, at mange har haft mulighed for at komme ud på dem, hvis I havde lyst.

Så er der kommet en ny fælles dragt, som kan købes via Sportigan. I kan prøve dragten her eller i butikken.

I det grønne område er der blevet nedklippet/rodfræst mhp, at det kan holdes nede på sigt ud til vejen. Og så man kan se julelyset i december og januar ;O)

Bestyrelsen har været til landsbymøde med kommunen omkring udvikling og ønsker for fremtiden.

I slutningen af november havde vi juletræstænding på det nye torv, som var blevet plantet til og klar. Vi havde heldigvis fået nye medlemmer til dette udvalg.

 Kannox har opsagt deres lejemål af huset på det grønne område, så vi søger ny lejer her fra foråret.

Vi har stor glæde af alle de mange udvalg, der får ting til at fungere, blandt andet fastelavn, herrefrokost, sodavandsdisko, alt sammen supporteret af kioskudvalget.

Desuden et aktivt tilflytterudvalg, der altid er vakse, når der flytter nye folk til byen; godt hjulpet af vejambassadørerne.