ÅRETS FRIVILLIGE – BLÜCHERS FRIVILLIGPRIS

Vi vil gerne indstille Gennadiy Torba (i daglig tale udtales det Genna)

Genna er fra Ukraine og kom til Danmark for ca. 15 år siden. Han lærte ret hurtigt sproget, og inden vi så os om, var han med i vores gymnastikbestyrelse og var frivillig træner for et af vores børnehold. Han har lige siden været en fast del af trænerteamet i gymnastikafdelingen.
Genna går gerne forreste og er meget dygtig til at trække unge hjælpetrænere til. Han motiverer dem ved at gå forrest og vise, hvordan en omsorgsfuld og energifyldt træner skal være. Selvom Genna er vokset op i Ukraine, hvor de ikke kender til foreningslivet, som vi gør her i Danmark, så blev han ret hurtig en rollemodel for vores unge trænere.
Aktiv Timring er en flerstrenget forening i en lille landsby, og det er næsten lige meget, hvad vi laver, så bakker Genna op om det sammen med hans kone og 3 børn. Enten som deltagere til arrangementer eller som frivillig. Senest stod han i baren til den årlige damefrokost med 134 deltagende damer. Og også der spredte han glæde og godt humør.
En af vores strenge i foreningen er et kulturudvalg, som Genna var med til at starte. De ville gerne gøre noget for at synliggøre de forskellige nationaliteter, vi har i byen. Her gik Genna igen forrest og fik en håndfuld borgere med flere forskellige nationaliteter med i et udvalg, så de sammen kunne højne resten af Timrings syn og information om de lande vores ”nye” naboer kom fra. Det første arrangement blev i 2018 et arrangement sammen med Timring Læringscenter, hvor Genna også sidder i skolebestyrelsen. De lavede en dag om alle de forskellige nationaliteter, vi har i byen. Om aftenen kom mere end 400 til international streetfood i hallen. En kæmpe succes som slet ikke var blevet det samme uden Genna og hans energi og engagement.
Genna trækker folk til og giver så meget tilbage til byen og borgerne – både de danske og udenlandske. Alle i Timring ved, hvem Genna er. Det blev også helt klart for Genna, da byen for et år siden arrangerede en fredags koncert med frivillige musikere til fordel for krigen i Ukraine. Der mødte mange mennesker op, som hørte musik og efterfølgende købte aftensmad og fredagsslik med hjem. Alt overskuddet gik til Ukraine, og inden afslutningen greb Genna mikrofonen og fik med tårerne løbene ned at kinder sagt tak til Timring. Men som flere sagde – Genna nu kan Timring give dig noget af alt det, du giver os hver dag tilbage.
At komme fra et land der ikke kender til foreningslivet og så på den måde falde ind og bidrage til foreningslivet. Ikke blot driften, men også udviklingen, det er så fantastisk. Så der skal derfor på bestyrelsens vegne lyde et stort ønske om, at Genna nu bliver anerkendt for hans arbejde i vores forening og by. Vi ser løbende det store arbejde på tæt hold, men håber I kan fornemme bare lidt af det i ovenstående.

På vegne af Aktiv Timring

Jeanette Fris Nielsen

Tlf. 24813559 Mail: event@aktiv-timring.dk