Året der gik 2021

Ja selvom vi havde Corona rasende endnu, så havde vi også kloakseparering rundt i

Timrings østlige del. Det har heldigvis gået rimelig gnidningsløst, men det har da

været til irritation en gang imellem, og om ikke andet, så er vi blevet mindet om, hvor

skønt det er med asfalt på vejene, jævne fortove mv.

 

Vi har i forbindelse med dette haft møde med kommunens trafikansvarlige, nogle

lastbilchauffører, landmænd og en repræsentant fra byen og haft en snak omkring,

hvad vi gør for at holde trafikken, så det er okay for alle. Vi skal jo have vores

“bumpe” retur ved Timring læringscenter mv. Det kommer i forbindelse med 2. del af

Vi har haft en arbejdsgruppe i forhold til torvet i samarbejde med Carsten Thor og

kommunen. Og udfaldet af dette skulle gerne kunne ses senere på året.

 

Vi havde planlagt, at vi ville forlænge sæsonen inde i hallen, vi skulle have fitness

tryday i januar, men det ændrede Corona også på. Så fitness tryday blev udsat til

august, og div. aktiviteter stoppede brat i foråret.

 

Vi afholdt generalforsamling virtuelt, og det var under en vigtig håndboldkamp, så det

var spændende, om vi kunne fastholde medlemmerne. Det gik heldigvis godt.

Og ja, det blev året med mange virtuelle møder, men det gjorde også, at de blev

afholdt kortere og selvfølgelig med knap så meget socialt, så det skal vi have

genfundet igen, for det lider vores aktiviteter lidt under nu.

 

Vi har fået lavet et udvalg sammen med Timring Læringscenter, erhvervslivet, kirke

mfl omkring, hvordan vi kan promovere vores by.

Og ja vi har også et rigtig godt samarbejde med Timring Læringscenter blandt andet

med trænerspirerne, som jo også har lidt under, at det har været C-tid, men de har

heldigvis kløet på og været med på de vilkårer, som har været her.

Vi fik startet Jumping fitness op takket være Liga og Nanna, og det må vi sige, at det

har været en kæmpe succes.

 

Vi havde planlagt Hula hula til at komme i 2020, og det blev så udsat til 2021, som vi

igen udsatte til 2022, igen pga. Coronaen. Så nu er vi klar til at fest, og det er I

forhåbentlig også 18.6.

 

Infoskærmen ude på gangen har vi fået op i samarbejde med FCM. Det køres sammen

med hallen og os, og vi håber, at I tager en kig på den, når I kommer i hallen.

Så fik vi et udvalg op at stå, som står for at tænke vilde blomster mv ind, og de afholdt

et arrangement på det grønne område i maj, hvor de efter forarbejdet med jorden

kunne så div. frø, være kreative og sætte fuglekasser og andet op for insekterne.

Så har vi haft en repræsentant med til at kigge på, hvordan bus/offentlig transport

skal foregå til og fra Timring. De havde senere et arrangement på Timring

Læringscenter, hvor de fik andre gjort klogere på, hvad der efterspørges herude.

Vi havde en mini aktiv uge 24 på det grønne område med div. løb/gåture, bankospil,

fællessang og morgenkaffe med rundstykker - der kom knap så mange som tidligere,

så det arbejdes der på at få iværksat igen.

 

Så begyndte nogle unge mennesker at røre på sig i forhold til en skaterbane, både da

skolens rampe var slidt, og da de unge mennesker skal køre helt til Herning for at

blive udfordret. Det er blevet til et udvalg i samarbejde med Vildbjerg, hvor Birthe

Lukmann er tovholder, og vi har en repræsentant med, som melder tilbage til os,

hvordan det evt. skrider frem.

 

I efteråret fik vi et jumping fitness hold for børn op at køre, og det viste sig at være en

succes. Så det kører videre.

 

Shelterbyggeriet blev startet op til 2 shelter og 1 lynshelter, som står tættest på

hundeskoven, hvor man kan sidde/stå i læ og tørvejr eller bare være, mens hunden

måske løber rundt indenfor indhegningen.

 

Vi fik for første gang i mange år et valgpanel til Timring. Vi fik besøg af 9 politikere, og

havde en velbesøgt aften i salen, hvor vi startede med fællesspisning, hvorefter der

blev tilbudt et foredrag, hvor udlændinge og unge blev klædt på til at gå til

kommunalvalg. Derefter var der livlig debat omkring landsbyliv, skole og

 

Ja sidst på året spørgte Corona lidt igen, og det gjorde, at vi ikke kunne afholde

juleafslutning, så der blev blandet en pose slik og kørt ud til alle børnene med det

samt en lille hilsen fra trænerne.